پیشنهادات و انتقادات

لطفا در صورتی که پیشنهاد یا انتقادی درباره وب سایت می کارت یا خدمات ارائه کارت هدیه بانک اقتصاد نوین دارید، در ذیل آن را نوشته و برایمان ارسال کنید:سفارش آنلاین کارت هدیه (می‌کارت):


• چاپ تصویر و متن دلخواه بر روی کارت هدیه
• امکان انتخاب تصویر و متن از میان گزینه‌های پیشنهادی
• امکان سفارش چند کارت در یک خرید
• ارسال به نشانی دلخواه در سراسر کشور
• سهولت و امنیت در خرید و فعال‌سازی کارت

login